Uzņēmums “ARTA-F” A/S ir noslēdzis 2016.gada 13.jūnijā līgumu Nr. SKV-L-2016/452 ar Latvijas investīciju un attīstības ağentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautīskas konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reğionālās attīstības fonds.
Pasākuma merķis – uzņēmuma “ARTA-F” AS dalība nozīmīgākajos apğērbu un to piederumu ražošanas nozares pasākumos – izstādēs Austrumeiropā un Centrāleiropā.